LEADER

Dobrodošli na moj blog / www.990leader200.blogger.ba /

06.09.2013.

Istina i zablude o BOŠNJAČKOM SABORU '93 g. !?

Istina i zablude o BOŠNJAČKOM SABORU '93 g. !?

https://www.facebook.com/photo.php?v=10151792182602039&set=o.126757270787819&type=2&theater

Moj lični stav izerečen je za RTV BiH - Reporteru Mirzi Huskiću !

03.06.2013.

VOJNO POLITIČKA DRAMA

Vojno obavještajna i politička drama u periodu od 25 do 31 januara 1994 godine na teritoriji općine Olovo obavijena je velom tajne do današnjeg dana. U cilju rsvjetljavanja  ovih događaja i njihovih aktera  posjedujem već oko cca 50 stranica  materijala koji tretiraju  događaje i aktivnosti iz tog perioda. Kad se ova događanja iz ovog perioda  u potpunosti rasvijetle i kada se rasvijetli uloga svih aktera ovih događaja  broj stranica zadokumentovanog materijala preći će cifru od 100 stranica. Podatci o tim dešavanjima sa kojima raspolažem su šokantni, a napominjem da još nisu u potpunosti rasvijetljeni.

Uloga pojedinih akter vezanih za te događaje još je misteriozna, da nekažem sumnjiva, zato ovom prilikom iz objektivnih razloga neću moći ići u njihovo rasvjetljavanje i objavljivanje dokumenta zbog ?( lat. vis maior), za još neko izvjesno vrijeme.

Svima nam je poznato da je u tom vremenskom preriodu slomljena agresorska ofanziva na Olovo koja je trejala preko 75 dana sa ciljem spajanja agresorskih sanga Romanjie i Ozrena dolinom Krivaje.  Pečat na konačan kraj agresorske ofanzive udaren je na Opčinskoj skupštini Olovo održanoj 31.januara 1994 godine na kojoj je bio prisutan najvači vojno – politički i  državni vrh RBiH na čelu sa K-dantom ARBiH Rasimom Delićem, što samo po sebi govori o zanačaju tog događaja.

S obzirom na činjenicu da je u ovoj fazi u toku samo istraživaćki rad, zato neču objelodanjivati činjenice i dokaze ali ću postaviti samo nekoliko pitanja na koja treba dati argumentovani odgovor sa nepobitnim činjenicama kao i dokaznim argumentima. Ta pitanja su:

1 - Zašto 25.01.1994 godine nije uhapšen Taib Gogić, i ko mu je dao zeleno svjetlo da ide u politički obračun u vrijeme  završne faze slamanja agresorske ofanzive na Olovo !?

2 - Zadokumentovani agent Sigurnosno – informativne službe(SIS)  RH sa teritorije općine Olovo u tom periodu nalazi se u pritviru u Varešu. Šta je bio njihov cilj ?

  3 - Aktuelna je tema ''Tuzlanske autonomije'' kao odgovor na mogući  ''pad'' Olova i opstanak Fikretove autonomije u krajini.

4 - Ko su bili protagonisti obaranja civilnih struktura vlasti općine Olovo 31.01.1994 godine i sa kojim ciljem su vođene te aktivnosti u jeku najžešče agresorske ofanzive na Olovo. Da li je prisustvo tom događaju največeg vojnog vrha ARBiH u suprotnom značilo zavođenje vojne uprave na treitoriji općine Olovo !?

5 - Zanimljivo će biti analizirati izvještaje obavještajnih sližbi (domaćih, stranih i agrsorskih) sa ciljem diskreditacije naj odgovornijih ljudi odbrane Olova, sa ciljem slamanja otpora agresoru. Posebno ovom prilikom prozivam Mahmuta Karalića ''Emira 7-e muslimaske brigade'' i njegovu nečasnu ulogu u pogledu dezinformisanja predsjednika RBiH Alije Izetbegovića.

6- Ko je stajao iza smjene K-danta ''Olovske brogade'' Fadila Karićića, ko ga je saslušavao i šta je stajalo u prijedlogu mjera nakon saslušanja.

7 - ?

8 - ?

9 - ?

01.11.2012.

Propagandne mašinerije u funkciji odbrane !

- OLOVNI VOJNICI
- OLOVSKE NOVOSTI
- TELEVIZIJA OLOVO
- RADIO OLOVO
- RADIO AMATERI OLOVO
- PRVI RATNI FESTIVAL LUKAVAC & RTV BiH & OSLOBOĐENJE & CNN  .... itd.

01.09.2012.

ZAPRIJETIO SAM DRŽAVNOM VRHU R B i H "EVAKUACIJOM STANOVNIŠTVA" !!!

Bez cenzure. Bez oznake strogo povjerljivo. Bez straha sa punom dozom cinizma. Zaprijetijo sam državnom vrhu R BiH evakuacojim stanovništva sa područja opštine Olovo.

Ne volim priče, a ni likove u prvom licu jednine, ali ovog puta pravim izuzetak, jer u potpisu dokumenta stoji '' za '' .

Ovom prilikom navodim samo nekoliko detalja koji idu u prilog ovg dokumenta, a to su :1. Komanda Olovske brigade je funkcionisala sa IKM-a Zagrađe. 2. Ratno predsjedništvo opštine Olovo je trebalo biti dislocirano u trospratnu kuću između Križevića i Boganovića. 3. Dokumentacija opštine Olovo je trebala biti izmještena u Milankoviće. 4. Poštivali smo (Mi odgovorni) dogovor da stanovnici opštine Olovo niti jednim našim gestom nesmiju primijetiti mogući scenario, jednostavno glumili smo normalno stanje. 5. I, itd ....Nastavit ćemo drugom prilikom i na drugom mjestu.

24.08.2012.

Olovo u Sarajevskom kantonu & Autonomna pokrajina Tuzla !?

Tekst je u fazi pripreme !
Da, dobro ste pročitali u naslovu "Autonomna pokrajina Tuzla" !?
Postoji li neka faca u ovoj državi koja bi odigrala jednu partiju na ovu temu !
U potpisu poziva -  Jasmin Helja. s.r

15.08.2012.

RAZBIJANJE "Četničkog pokreta" u Olovu sa sjedištem u Cirihu

Četnički pokret u Olovu sa glavnim sjedištem u Cirihu egzistirao je ilegalno u periodu od 1987 godine do 1989 godine, a nakon skupa u Knežini  od 13.08.1989 godine, koji je održan u organizaciji ''Srpske pravoslavne crkve'' iz ilegale prelazi u javno djelovanje. Knežinski skup na kome je prisustvovalo oko 70 000 (sedamdeset hiljada)  svega i savačega, imo je za cilj uputiti zastrašujuće poruke ostalim narodima u BiH . Ovaj skup bio je uvertira i generalna proba za buduča dešavanja sa jasnim i zastaršujućim porukama.  Naprijed navedeno nema za cilj da elaborira '' njih i njihovu organizaciju '' nego ima za cilj dokazati onima koji još uvijek žive u zabludi i  koji još uvijek izjednačavaju žrtvu i agresora da su u totalnoj mentalnoj blokadi,i da pokušaju razumjeti tadašnju situaciju nakon koje je uslijedila genocidna katastrofa i borba za opstanak golorukog naroda protiv četvrte (po veličini) vojne slie na svijetu u periodu 92'/95' godine.

Ova tema će se razraditi sa ''olovske'' tačke gledišta  kad se objelodane sledeća pitanja: 1. Koja je uloga bila '' OK SK-a Olovo u ovim dešavanjima. 2. Koju ulogu je imao sekrtar OK SK-a Olovo Ahmet Degirmendžić i kakav je sadržaj pisma koji je uputio CK SK-a BiH  dana: 24.11.1989 godine u 11,00 sati, o muslimanskom nacionalizmu u Olovu. 3. Koju ulogu u svemu ovome je imao Pašaga Gogić i Zoran Višnjić prvi ljudi policije u Olovu. 4. Koju ulogu je imao Munir Alibabić koji i do današnjeg dana krije izdajničko ime kodnog naziva '' KEDER '' . 5. Koja je to protiv ustavna djelatnost ljudi iz Olova koji su organizovali goloruki narod za odbranu nakon prijetnji i poruka ''ubit će mo, zklat će mo''.

''Ps'' Prozvani, osječaj te se prozvanim i   bujrum karte na državni hastal. Odazovite se, ako niste i danas u četničkom pokretu !?

11.08.2012.

U Olovu je osnovana PRVA srpska opština u Bosni i Hercegovini

tekst je u fazi cenzure

09.08.2012.

Stvaranje NEZAVISNOSTI države Bosne i Hercegovine

Papir govori sve !
Republička izborna komisija ja na sjednici od 06.03.1992 godine, utvrdila i objavila rezultate referenduma.

03.08.2012.

Dislociranje "Srpske milicije" iz grada Olova

1."Srpska milicija" dislocirana je iz grada Olovo u osnovnu školu u Oovskim Lukama .
2. Raspad organa vlasti.
3.Destruktivno ponašanje Taiba Gogića.
4.Ubitstva - Ahmo & Šumar.

03.08.2012.

CENTRALNA FIGURA SVIH DEŠAVANJA

Sva  hvala pripada Allahu, Gospdaru svih svjetova.

Molim  Uzvišenog Allaha  da mi oprosti sve gdje sam pogriješio na tom putu borbe za slobodu.

Molim Uzvišenog Allaha da ukabuli svaku majčinu suzu i svaku kap krvi prolivenu u tom vremenu. na putu borbe za opstanak.

Molim Uzvišenog Allaha da mi bude svjedok na sudnjem danu da sam u ovu borbu  krenuo sa iskrenim nijetom.

Molim te Uzvišeni Gospodaru !

Dana 10 JUNA 1991 godine prisustvovao sam skupu u ''Domu  milicije'' na kojem je formiran  Savjet za nacionalnu odbranu BiH . Takođe na tom skupu je donešena odluka za obavljanje priprema za odbranu od agresije na BiH.

Po zaključcima sa tog skupa održao sam dva sastanka u Olovu dana 11.JUNA 1991godine.i nakon toga dobivam ulogu ''centralne figure svih dešavanja''

Od tog dana nastaje teško turbolentno stanje, stupam u borbu ''sam protuv svih'' , u toj borbi dobijam sve naredne bitke. od kojih mi je najteža bitka bila ''bitka u vlastitim redovima'' i obračun sa neposlušnim i izdajničkim kadrom.

U toj borbi primijenio sam formulu ( Ja + Dva prazna mjesta + Treći = Ostali redaj te se ) , ovu formulu elaborirt ću drugom prilikom i na drugom mjestu, a biti će zanimljivo dokazati da 2+2 nije 4 , i to je moguće !?

30.01.2012.

U borbi " sam protiv svih " !? Br.1

U borbi " sam protiv svih " ključ uspjeha je formila: (Ja + 0 + 0 + treći  =4 ) ?
Danas, sa ove vremenske distance, sasvim odgovorno tvrdim da su ovi likovi koji su  učestvovali u ovim prljavim aktivnostima bili "DRŽAVNI NEPRIJATELJI".

20.11.2011.

Akreditacije !

Akreditacije važnih skupova !?

09.05.2011.

Novinski članci

Novinski članci koji govore o važnim događajima iz prošlosti .

u zajednicu sa argumentima - jh. osvajanje vlasti - jh. regionalizaciji ne - jh. dogovor ni na pomolu - jh. još jedan protest-sda - jh. funkcije unijele razdor - jh. novi izvršni odbor - jh. pravda u metku i pendreku - jh. klevete sa ciljem - jh. milicija SAO romanjije - jh.
04.04.2011.

UPOZORENJE & NAREDBA

Postavlja se pitanje ? Koja je to' situacija i koje su to' okolnosti prouzrokovale odnošenje ovakvih upozorenja i naredbi !?

17.03.2011.

ORGANIZATORI I POKRETAČI OTPORA BiH

Spiskovi Organizatora i pokretača otpora BiH !

20.12.2010.

Šta su motivi artiljerijskog granatiranja DŽAMIJE U G. Olovu !?

Interesantno je proniknuti u motive i razloge umobolnog mozga koji artiljerijskim - direktnim pogotcima, pogađa sa 11 granata  vjerski objekat, a lokalitet "hanište" udaljen samo 50 metara od vjerskog objekta sravni sa zemljom !?
Razlog za takav vandalski čin možda je moguće pronaći u sl. dva dokumenta !?

Na njihovu žalost, nikada nisu znali pravu istinu ili su uvijek kasnili za njom !?

17.12.2010.

SPREČAVANJE MOBILIZACIJE REZERVISTA I REGRUTA U "JNA"

Dana 14.11.1191 godine prilikom izvršenja "borbenog zadatka" poginuo je mornar ROŽAJAC HASAN  iz VP 8912 Šibenik.
Uzroci  pogibije imenovanog dati su u Uvjerenju koje je prilog rješenjea broj: 8420 ????

Prava istina pogibije mladog vojnika Rožajac / Ramiza / Hasan   sa prebivalištem Musići - Olovo opisana je u knjizi Nihada Halilbegovića !!!!

Potpisana UPOZORENJA I OBAVJEŠTENJA bila su u cilju sprečavanja ovakvih i sličnih slučajeva, sa posebnim zadatkom za pripremu odbrane od agresorskih snaga tzv.JNA i njenih satelita četnika .

11.11.2010.

Slučajno ili Božijom voljom zajedno !?

U mnogim slučajevima gdje je država zatajila, spas je bio u Božijoj volji .... !

Sa ove vremenske distance, i na osnovu ovog dopisa Olovo je trebalo doživjeti (genocidnu) sudbinu Srebrenice i Vlasenice.

Uz ovaj dokument pistoji dokmumentacija na tri stranice sa optužbama i prijedlogom mjera da narod Olova, doživi sudbinu Vlasenice i Srebrenice !?

Gospodu u potpisu dokumenata, javno prozivam i činim  odgovornim za neuspjeli pokušaj ......     itd !?

11.11.2010.

Slučajni Dokumenti a/a !?

stratezi u povijesti, koji su nadopunjavali jedni druge ... !

17.07.2010.

MATERIJALNO TEHNIČKA SREDSTVA - ORUŽIJE !

MATERIJALNO THNIČKA SREDSTVA KOJA SU SPASILA PAD OLOVA , ONEMOGUČILA USPOSTAVLJANE AGRESORSKO - ČETNIČKOG KORIDORA " DOLINA KRIVAJE " I SPAJANJE ROMANJIE SA OZRENOM .

14.07.2010.

RATNO PREDSJEDNIŠTVO OPĆINE OLOVO

Republika Bosna i Hercegovina
           Općina Olovo
      Ratno predsjedništvo
Broj : 102/93 , 01/1-07-32-1/94 , 01/1-07-243/93 , 01/1-021-113/93

13.07.2010.

Traži se odgovor od generala Sefera Halilovića !?

Traži se odgovor od generala Sefera Halilovića da objasni svrhu i pozadinu NAREDBE O HAPŠENJU  br.02/349-473 koju je lično potpisao.

12.07.2010.

Protivustavna djelatnost i ODBRANA BiH !

CSB - Sarajevo Sektor SDB
Odjeljenje - 32 Op.radnik  So122
Info.strogo pov.br.9
Informacija " A " Linija rada 029 Operativna veza " KEDER "
PREDMET : Bezbjedonosno - interesantna saznanja o protivustavnoj djelatnosti jednog broja lica iz Olova i Sarajeva . VEZA : Naše depeše broj 1781 od 10.12.1191 god. , 1847 od 28.12.1991god. i 54 od 18.01.1992god.

PITANJA KOJA TRAŽE ODGOVOR OD : Rubeša Dragana (zvani "Roki") i Muhidina Bašića  su :
- Ko je lik iz Olova pod pseudonimom "keder" ?
- Zašto "keder-a" nema u knjigi "Čuvari Jugoslavije" ?
- Zašto Perica Nikolić pod pseudonimom " LASLO " nije objavljen u knjigi "Čuvari Jugoslavije" ?
- Zašto se nezna kako i kud je nestao Nikolić Prerica ?

15.05.2010.

ZAPISI SA OLOVSKOG RATIŠTA 93 '

List za slobodnu Bosnu i Hercegovinu " ZMAJ OD BOSNE "
31 decembar/prosinac 1993 god. , broj:5815.05.2010.

Rasim Delić 04.02.1949 - 16.04.2010

Umro je general A R BiH  Rasim Delić , počasni građanin Općine Olovo .

Neka je vječni rahmet tvojoj duš Komandante.21.01.2010.

Omer Pobrić 08.08.1945 - 20.01.2010

Večeras je od posljedica srčanog udara preminuo Omer Pobrić, poznati bosanskohercegovački muzičar koji je poznat širom svijeta po očuvanju autohtone bosnaske pjesme sevdalinke. Smrt je nastupila za vrijeme vožnje automobilom na području opštine Vogošća, tačnije u naselju Jošanica. Smrt je konstatovao dežurni vještak sudske medicine Hamza Žujo
LIJEPI !!! Neka ti Allah dž.š. podari sve Dženetske ljepote i vječni rahmet tvojoj duši.

09.01.2010.

NA OSNIVAĆKOJ SKUPŠTINI SDA U VOGOŠĆI

Na osnivačkoj Skupštini SDA u Vogošći 12.09.1990 god.

09.01.2010.

EH , Šta bi rekla moja rahmetli majka

Omer  Pobrić

09.01.2010.

SDA - LJUDI I DOGAĐAJI U POLITIČKOM POKRETU BOŠNJAKA

Osman Brka

09.01.2010.

ARGUMENTI I SJEĆANJA O RATU

General  Fikret Muslimović

05.12.2009.

SA BRANIOCIMA SARAJEVA I GORAŽDA

General Hamid Bahto " SA BRANIOCIMA SARAJEVA  I GORAŽDA"

21.07.2009.

ORGANIZATORI OTPORA BiH !

ORGANIZATORI OTPRA BiH  !
Tekst u pripremi !?

18.05.2009.

BOSNI

23.02.2009.

Ibrica Jusić !

Ne dajte da vas zavedu
Ne dajte da vas zavedu
O povratku ništa ne piše
Sumrak je već na redu
Čuje se vjetar na ledu
A jutra nema više
Ne dajte da vas zavedu....
Da je život lažni dim
Na iskap se mora piti
Nećete ga biti siti
Na rastanku, na rastanku s njim
Ne dajte da vas zavedu...
Nemate mnogo vremena
Stranci nek pobožno bljuju
Mudraci kroz život trunu
On nestaje kao pjena
Ne dajte da vas zavedu...
Na glad i na razbojište
Čemu vam glad i bjeda
Sve stvorove smrt odvede
A poslije nema ništa
Ne dajte da vas zavedu...
Brecht/Suvin

16.02.2009.

OLOVSKE NOVOSTI

"Olovske novosti " Targovi istine i ponosa !12.02.2009.

PREDIZBORNI SKUP

Predizborni skup sa cca 4.000 članova i simpatizera !?

10.02.2009.

OSNIVAČKA SKUPŠTINA

Na osnivačkoj Skupštini u Olovu 29.06.1990 god, Omer Behmen & Leader .10.02.2009.

S A R A J E V O !

VELIKIM BOGOM SE KUNEMO  DA   ROBOVI BITI NEĆEMO !
25.05.1990 god, Holidej in .
10.06.1991 god, Dom milicije.
29.11.1991 god, 1. Kongres.
27.09.1993 god, BOŠNJAČKI SABOR.
18.07.1994 god, BOŠNJAČKI SABOR
27.05.1194 god, 5. Sjednica GO.
27.03.1195 god, 7. Sjednica GO.
25.06.1195 god. Vanredna sjednica GO.
13.10.2001 god. 3. Kongres.
12.09.1996 god, Stadion Koševo.08.02.2009.

Kruševo !

31 decembar 1993 god. Rat za slobodu " ZMAJ OD BOSNE "08.02.2009.

Gornje Olovo !

Tri ratna druga , tri različite sudbine , tri nepravde !?05.02.2009.

prof.dr. Senahid Memić

Organizatori otpora protiv agresije  na  R BiH  i  Patriotska liga .

04.02.2009.

prof.dr. Ejup Ganić & Hamo Kreševljaković

prof .dr. Ejup Ganić  kao čelan Predsjedništva  R BiH boravio je u herojskom Olovu . Po povratku u Sarajevo svoje impresije tokom boravka iznio je u samo jednoj rečenici : " DA SAM DOSTOJEVSKI PISAO BIH O OLOVU "

04.02.2009.

prof.dr. Hasan Muratović -Olovo

prof dr. Hasan Muratović , zaslužan za odbranu Olova , naj zaslužniji za obnovu  porušenog Olova.prof.dr. Hasan Muratović i dalje je imao volju pomoći razvoju Olova , ali pojedinci su postali ne/poslušni i ne/pamatni , rezultat toga je olovska katastrofa .U izvještajnom periodu  Načelnika općine  Olovo za 1998 god. , a prvenstveno zaslugom prof. dr. Hasana Muratovića na općini Olovo  u pomenutom periodu implementirano je raznih projekata , preko  domaćih i međunarodnih organizacija , i uloženo stedstava u iznosu cca 60.000 000,00 KM .

04.02.2009.

K O M A N D A N T - A R BiH & General Ramiz Šuvalić

Komandant  AR BiH  Rasim Delić ( POČASNI GRAĐANIN  OPĆINE  OLOVO )

03.02.2009.

Doprinos Omera Pobrića odbrani Olova !

"Olovni vojnici"- Dr. Mujo Hodžič

03.02.2009.

prof.dr. Faris Gavrankapetanović - RATNI HIRURG !

Granatirani dom zdravlja i ratna hirurgija "Paska luka"

03.02.2009.

Sve olovske bitke !?

Sve olovske bitke u knjigama drugih autora !02.02.2009.

Četnička organizacija i SK-a ?

Četnička organizacija i nacionalistički pokret  SDS Olova !?28.01.2009.

Referendum & plebiscit !?

Propaganda , prijetnje , ucjene i maltretiranja ?

26.01.2009.

Knežina '89

Izvoz " Kosovske bitke " - 100 000 pristalica !
Stariji postovi

LEADER
<< 09/2013 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

MOJI LINKOVI

HIMNA !
1.
Himna SDA BiH
Ja sin sam tvoj

U plavo Božje prijestolje
kliču zvuci s bogomolja!
To su pjesme zemlje moje
gdje huče gore i šume polja.

Mila, sura i žestoka-
Bosna na zemlji krvavoj...
Čuvam Te kao i dva oka!
Ja sin sam tvoj,
zemljo!
Ja sin sam tvoj!

Tamo na Uni zlatno zrnce,
a na Drini zora plava...
U Neretvi spava sunce,
niz ravnine se razliva Sava...

Krene li dušman ti na zide,
u san starih mezarova,
udariče na šehide,
što krv ce liti za brda ova!

Mila, sura i žestoka-
Bosna na zemlji krvavoj...
Čuvam Tebe kao i dva oka!
Ja sin sam tvoj,
zemljo!
Ja sin sam tvoj!
2.

GOSPODE !
Gospode evo, na sedzdu Ti padam...


Gospode, evo, na sedzdu Ti padam,
Pred vjecnom Tvojom klanjam se dobrotom
I molitve Ti u stihove skladam,
Prosec: "Oh, daj mi smisao za ljepotom!"
Gospode, evo, na sedzdu Ti padam.

Ti znas da bijah nevin poput rose
I poput lijera u proljecu ranom;
Al' ljudi, med sto pod jezikom nose,
Otrov mi dadose u bokalu p'janom,
Mada sam bio nevin poput rose.

I tada s tvoga skrenuo sam puta
I zatrtao kroz pustos i tamu
Ah, strast mi razum u okove sputa,
Da ropski dvori njenu crnom plamu -
I s tvoga ja sam zabasao puta .

Vjeru i nadu iz srca izgubih,
I moju ljubav pomrco je grijeh -
Postadoh sarhos oholi i grubi ,
Sav ideal mu sto je vinski mijeh ...
Ah, svoju vjeru i nadu izgubih ! ...

I slavih Bakha kao sveto bice,
Veneri pete jezikom sam lizo
Vlastitim zubom ja sam svoje zice
Komad po komad kao zvijer grizo
Slaveci Bakha ko bozansko bice.

Svaciji prezir pratio je mene,
Od sjene moje druzi mi bjezahu
I sve me ciste klonile se zene ...
Vaj, tesko je bilo meni siromahu,
Jer ljudski prezir pratio je mene.

Ja sada bjezim pod okrilje Tvoje
I Tvog Kur'ana, Tvoje vjecne rijeci
Gospode, grijehe odrijesi moje
I bolesnu mi dusu izlijeci -
Ta ja se sklanjam pod okrilje Tvoje.

Gospode, razum prosvijetli mi sada
I daj mi snage, daj mi volju jaku,
Demone sve sto moze da savlada ...
Nek Tvoja milost svijetli mi u mraku, Gospode, razum prosvijetli mi sada !

Raspiri moje stare vjere plamen,
Vrati mi ljubav i sve stare dare,
Da tresnem casom o ledeni kamen
I noktom zgrebem Venerine care -
O raspiri, mi stare vjere plamen! ...

Gospode, evo na sedzdu Ti padam,
I kajem grijehe pod Tvojom dobrotom -
I molitvu Ti u stihove skladam,
Prosec: "Ah, daj mi smisao za ljepotom!" - Gospode, evo, na sedzdu Ti padam!

BOSNA !
Rijeka Bosna

BOSNA

Bosna, to je jedna dobra zemlja.
Kad plače klobučaju kiseljaci.
Sagni se i pij, niko se ne ljuti.

U Bosni ima jedna tišina.
U tišini jedna njiva.
U toj njivi obeharalo stablo.
Zimi Bosna po svu noć srebrom zvoni.

Bosna ima Bosanaca.
Kad Bosanac liježe na počinak
On polako glavu spušta na zemlju
Da zemlju ne povrijedi.

Bosna ima majku.
Majka se popne na brdo iznad pruge
Pa mahne mašinovodji.
Majka mahne mašinovodji,
a lokomotiva vrisne.

Bosna ima kuću
U kući živi starica
Njen smjeh je ajet o džennetu

Skini obuću kad prelaziš
Unu, Savu, Drinu
Operi noge u rijekama
Bosna je ćilimom zastrta. Nedžad Ibrišimović

SIDRAN !
Iz grobova ustaju


Silaze u grob
ko djeca bezazleni,
Bosanski Muslimani.

U progon odlaze,
ko djeca lakovjerni,
Bosanski Muslimani.

U progon, u grob,
ko djeca neoprezni,
odlaze, silaze,
Bosanski Muslimani

Pogledaj sad!
Iz progona, sa daljina,
iz izgnanstva, sa strasina,
vracaju se - dobri Bosnjani!

Ozbiljna lica,
iz grobova ustaju,
u vjeri cvrsci,
dobri Bosnjani.

Jakog srca,
iz grobova ustaju,
u dusi ljepsi,
dobri Bosnjani.

Iz grobova ustaju,
u duhu jaci,
jaci i zesci,
dobri Bosnjani.

Kako ih je, Boze,
malo ostalo,
a kolika, Boze, svjetlost pobjede,
sa lica im zraci!

(Abdulah Sidran)

MOJI FAVORITI
BOURBON
Bakir Izetbegović
x
više...

BROJAČ POSJETA
98930

Powered by Blogger.ba